قفل چالشتر

قفل‌سازی از دوران صفویه در ایران به اوج خود رسیده و صنعت قفل‌سازی چالشتری که شهرت جهانی دارد توانسته دو اصالت یونسکو را کسب نماید.

انواع قفل ها

قفل استوانه‌ای را لینوس یل. جونیور در سال ۱۸۶۵ میلادی در آمریکا ساخت. امروزه، بعضی از قفل‌ها الکترونیکی‌اند. قفل‌های ایرانی را از لحاظ فنی می‌توان به رده‌های زیربخش کرد: ...

تاریخچه قفل و کلید

از زمان آغاز تمدن مدرن تا به امروز اجداد ما به یک وسیله‌ی مکانیکی برای حفاظت از متعلقاتشان نیاز داشته اند. وسیله ای که امروز آن را “قفل” مینامیم.